HYPNÓZA

Jednou z technik, která je úspěšně používána coby podpůrná, je hypnóza. Přestože v překladu znamené sloho hypnóza spát nebo spánek, nemá s ním v konečném důsledku prakticky nic společného. Uvede-li terapeut klienta speciální technikou do stavu hypnózy, není to o tom, že by si klient nebyl vědom sama sebe. Pouze se dostane do stavu hlubokého uvolnění a relaxace, velmi podobnému klasické meditaci nebo fázi těsně před usnutím při běžném spánku. Při něm se plně otvírá podvědomá část mysli a ta je velice dobře a bez kritického, a tím omezujícího, posuzování a přemýšlení, schopna přijmout tzv. sugesce, které napomáhají k řešení problému klienta.

Jak probíhá sezení hypnoterapeutické sezení?

Uzná-li terapeut za vhodné použít v rámci terapie hypnózu, a dohodne-li se tak s klientem, sestaví při klasickém rozhovoru s ním pozitivní sugesci, která bude použita. Jedná se o společnou práci obou. Je nutné, aby sugesce klientovi po všech stránkách vyhovovala a na druhou stranu, musí být zaručena její funkčnost, což je mimo jiné úkolem terapeuta. Klient tudíž sugesci dopředu zná. Poté se pohodlně posadí nebo si lehne a zaposlouchá se do slov terapeuta, ten jej uvede do stavu hluboké relaxace, ve kterém předává (říká) klientovi dané sugesce. Čím větší uvolnění klient zažívá, tím je hypnóza účinnější. Není vyloučeno, že se klient dostane do tak hlubokého stavu relaxace, že může klasicky usnout, což však není na závadu. Narozdíl od vědomé mysli, podvědomí nikdy nespí. Po předání sugescí pak terapeut klienta ze stavu hypnózy bezpečně vyvede a "probudí" jej. Po dohodě s terapeutem může být celá hypnóza nahrána na diktafon nebo jiné záznamové zařízení a klient si ji pak dle instrukcí terapeuta aplikuje i sám doma.

Co lze hypnózou řešit?

Hypnoterapie je často používána např. ke sebezdokonalování člověka, dokáže zvýšit motivaci, zlepšuje veřejný projev, dopomáhá k lepším studijním výsledkům apod. Velmi dobře řeší zlozvyky jako okusování nehtů, cucání prstů nebo noční pomočování a další. Řeší také závislosti, včetně kouření, alkoholu, jídle (zdravé hubnutí beze stresu) workoholismu nebo sexu. Efektivně napomáhá i k profesnímu zlepšování klientů (např. obchodní schopnosti) a celkově dopomáhá k dosažení cílů. Zvyšuje sexuální uspokojení a schopnosti, snižuje stres a celkově dopomáhá k fyzickému i psychickému zdraví. Účinně pomáhá i k zavedení zdravých návyků (cvičení, zdravé stravování atd.).

Je hypnóza nějak nebezpečná?

Na vzdory mnoha vžitým mýtům o ovládání a kontrole lidské mysli, nemůže nikdo nikoho v hypnóze přinutit k něčemu, co by dotyčný sám neudělal mimo hypnózu. Hypnóza nikterak neoslabuje svobodnou vůli člověka, ba právě naopak! Nelze také do hypnózy uvést nikoho, kdo to sám nechce. Není též možné někoho držet v hypnóze proti jeho vůli. Není třeba se obávat ani o to, že by člověk v hypnóze nějak "zůstal" a už se z ní nedostal. Na druhou stranu se také není třeba bát, že by člověk nedokázal hypnózu podstoupit (nemohl být hypnotizován). Výjimkou jsou malé děti, duševně nemocní nebo mentálně retardovaní, nebo příliš podezíraví a nedůvěřiví lidé.

Potřebujete pomoct? Zde se objednejte na terapii!

 

 

Vyhledávání

© 2019 Všechna práva vyhrazena.