Důležitost zpětné vazby v terapii

13.09.2016 18:29

Zpětná vazba (informace o tom, jak se klient cítí po prvním sezení) a následné dokončení terapeutického procesu, je pro konečný úspěch celé terapie zcela zásadní. A to přesto, že se klientovi již po prvním sezení uleví nebo úlevu nepocítí prozatím žádnou. Pokud totiž nedojde ke zpracování všech aspektů problému, které se mnohdy v celé své "kráse" ukáží až po odstranění akutních projevů, může se jeho problém, dříve či později, skutečně vrátit. Pokud úleva trvá, není však úplná nebo dostatečně výrazná, i zde je nutné dát terapeutovi zpětnou vazbu, aby bylo možno stanovit další postup, v terapii pokračovat a dokončit ji. Když jdeme k lékaři s běžnou angínou nebo chřipkou, tak nám také není divné, že nás pozve za 14 dní na kontrolu. A to i přesto, že se cítíme po jeho medikaci zdrávi nebo nám předepsané léky nepomohly. První terapeutické sezení bývá více poznávací, klient také poznává techniku, se kterou se pracuje. Odstraňují se nejsilnější bloky, řeší se akutní projevy problému. Poté následuje časová prodleva 10 až 14 dní, během které účinek terapie tzv. dojíždí a začínají se obvykle u klienta projevovat změny. Ne vždy musí být razantní a viditelné, klient je někdy nemusí vůbec pozorovat. To, že k nim došlo, si často uvědomí právě až po konzultaci s terapeutem. Při následném sezení se mimo jiné pracuje s tím, co nového se po prvním ukázalo. Jde se více do hloubky, hledají a zpracovávají se další aspekty tématu a terapie se zpravidla dokončuje. Adekvátní výsledky lze očekávat poté, až je terapeutický proces dokončen! Ne vžy se to stane po jednom sezení, nebývá to však výjimkou. Účinnost EFT je velmi vysoká, pohybuje se mezi 80 až 90 procenty, co se týče úplného vymizení problému nebo jeho výrazného zmírnění. Zpravidla až 60 procent klientů pocituje ulevu již po prvním sezení. Pokud jsou zpracovány všechny aspekty problému, je účinek trvalý a problém se již nevrací.

 

David Bulva, terapeut energetické psychologie a EFT

 

Zpět

Vyhledávání

© 2019 Všechna práva vyhrazena.