O Reiki

24.04.2016 11:34

Reiki je japonský slovní výraz a vyslovuje se ,,rejki“. RE(I) znamená DUCH. KI znamená POZORNOST. Sama o sobě neléčí na alopatickém základě, jak jsme zvyklí u běžných léků, tj. přidáme nějakou cizí substanci a ta svým působením vyvová reakci. Reiki působí spíše homeopaticky, tj. využívá púvodních vlastních prostředků k tomu, aby došlo k uzdravení. Může jí být nedostatek či přebytek, což samo o sobě zapříčiňuje energetickou nerovnováhu organismu, jejímž následkem pak často bývá fyzická bolest, psychická nepohoda nebo prostě nemoc jako taková. Při cíleném ošetření (léčení) energií Reiki dochází k doplňování energie přesně tam, kde chybí (popř. přebývá), energetický systém se dostává do rovnováhy. Tím je nastartován samo ozdravný proces a Reiki nás směruje k základnímu ideálnímu stavu - být zdraví a šťastní. Energie Reiki pracuje a účinně působí na úrovní fyzické, psychické, duševní i duchovní. Reiki je účinná při klasické nemoci fyzického těla a pomůže i v těžké životní situaci. Ulehčí zvládat stres např. při různých zkouškách či pracovních pohovorech, dokáže nám pomoci lépe zvládnout životní krize, ale i běžné životní situace, které prostě nemáme rádi. Reiki též umí ulehčit problémům majícím příčiny i v tzv. minulých životech. Reiki je energií inteligentní, pomůže pouze tam, kde je to v souladu s karmickým plánem duše.

 

Ve velmi dávných dobách byla vědomá práce s energií Reiki úplnou samozřejmostí. Jejímu přijímání a následnému předávání (v případě léčení druhých) byl otevřen každý člověk bez výjimky. Bohužel, postupem času, lidé s Reki z nejrůznějších důvodů pracovali stále méně, až se tato přirozená schopnost téměř zcela v běžné populaci vytratila. Ke znovuobnovení schopnosti s Reiki pracovat slouží tzv. zasvěcení od "mistra Reiki". Nejedná se však o zasvěcení v pravém slova smyslu, nebo ve smyslu, jak je nyní, mnohdy negativně, chápáno. Nečiní člověka nijak výjimečným a nepovyšuje jej nad ostatní. Pouze prostřednictvím daného procesu dochází k obnovení určité funkce jistých energetických center těla. Ani ten, kdo zasvěcení provádí, není klasickým mistrem. Jedná se o zcela normálního člověka, který však za sebou má nejvyšší stupeň zasvěcení (III. stupeň), při kterém může zasvěcení do Reiki sám dál předávat a práci s energií reiki vyučovat. Vzniká tak linie mistrů Reiki, ve které byl prvním MIKAO USUI. Mým mistrem Reiki je Lída Pařízková z Brna. Zmíněný III. stupeň zasvěcení je nejvyšším, který lze na Zemi používat. Při II. stupni zasvěcení je člověk příjmu Reiki otevřen přibližně z 98% stupně třetího. Může pracovat na dálku, přičemž vzdálenost mezi terapeutem a léčeným není nijak omezena, může Reiki posílat do různých situací, dokonce i časově před či po. Při II. stupni lze pomocí Reiki čistit prostory místností, nabíjet je pozitivní energií apod. Stejně tak je možné pozitivně ovlivňovat potravu nebo i léky. Při I. stupni zasvěcení dochází k otevření přibližně z 30%. Léčit je možno sebe i druhé přiložením dlaní na tělo. Terapeut pracující s Reiki nepředává svou vlastní energii. Je pouze kanálem, skrze nějž energie sama proudí do patřičných míst.

V dnešní době panuje o Reiki mnoho negativních mýtů, vyvolávající v lidech nedůvěru a liché obavy. Ti pak přicházejí o úžasné možnosti, které Reiki umí poskytnout. Zde opět platí mé oblíbené a pravdivé rčení, že "všechny strasti světa plynou z nevědomosti". I já sám jsem si díky nevědomosti držel Reiki několik let od těla. Dnes jsem vděčný za to, že Reiki mohu používat a pomáhat tak lidem i zvířatům a Reiki dál, jako mistr, šířit při zasvěcování dál!

Více o Reiki zde: reiki-svitavy.blog.cz

 

Zpět

Objednejte se na Reiki

Vyhledávání

© 2019 Všechna práva vyhrazena.