ZAŽILI jste TRAUMA?

16.06.2017 13:03

Většina z nás, bohužel, zřejmě odpoví, že ANO. Co si vlastně pod slovem "trauma" máme představit? Jedná se o prožitou událost, která na nás silně zapůsobila a zanechala v našem vědomí či podvědomí negativní emoční stopu. Ať už je spojena s fyzickou bolestí (úraz, nehoda apod.) či se jedná o trauma psychické (úmrtí bližního, rozchod, psych. týrání atd.), došlo při ní, z hlediska energetické psychologie, k poruše našeho energetického systému, projevující se obvykle sníženou životní vitalitou, neustálému vracení se k zážitku v bolestných vzpomínkách, lítostivostí, pocity křivdy, často i nespavostí nebo různými závislostmi (postižený chce tyto pocity odstínit třeba alkoholem).  Mohl též vzniknout tzv. posttraumatický stresový syndrom (PTSD), který se projevuje depresemi a úzkostmi.  Kdykoli si na prožité trauma vzpomeneme, porucha se projeví smutkem, lítostí, špatnou náladou, případně i fyzickou bolestí (často na hrudi). Každá tato vzpomínka je pak jednou z mnoha kapek, která plní pomyslný pohár, který jednou přeteče a může se projevit i těžkou či chronickou nemocí. 

Chce-li takto postižený člověk opět fungovat jako dříve, je to velmi dobře možné! Metoda EFT, nebo-li Techniky emoční svobody, je k tomu velmi efektivním nástroje pomoci. Narozdíl od jiných terapeutických postupů, ať klasických (většinou doživotní antidepresiva) či alternativních, je EFT velmi rychlé (již po prvním sezení zpravidla přichází výrazná úleva), časově nenáročné (obvykle stačí ke zpracování traumatu samotného jedno až tři hodinová sezení) a hlavně šetrné ke klientovi. I s velmi těžkými traumaty dokáže pracovat tak, že člověk nemusí prožívat při terapii znovu emoční bolest (tzv. "technika bez slz"). 

EFT je také efektivní při řešení tzv. "programů zapomenuté bolesti", které se projevují po fyzických traumatech bolestí tehdy postiženého místa, trvající i mnoho let po úraze. Zde je efektivita velmi vysoká, objevují se i tzv. "EFT minutové zázraky", kdy chronická a velmi težce tlumitelná bolest po pár minutách aplikace metody EFT "zázračně" ustupuje a většinou se již nevrací!

Velmi často ve své praxi řeším traumata u pozůstalých po obětech dopravních nehod nebo jiných smrtelných úrazů, obejvují se i případy domácího násilí, ale i bolesti fyzické, kde je příčinou právě prožité trauma a mnohé další. Efektivita je velmi vysoká a prognóza vynikající.

Zpět

Vyhledávání

© 2019 Všechna práva vyhrazena.